درباره ما

 

با هم به درختان بنگریم،به ابتدای خلقتشان،بذر نهادینه شدنشان،سپری کردن روز ها و شب های تاریک و سرد و در نهایت بهار هر چیزی و هر مکانی نفس می کشد ،زندگی می کند و در زندگی ما انسان ها تاثیر گذار است.

 


 

فرم درخت،فرم جامعه،فرم زندگی،تداوم راه تو،راه من،راه درخت مهم نیست تا چه زمانی هست و هستیم،مهم تاثیر مثبت هر کدام از ماست،ما همگی از یک ریشه ایم.

 

WhatsApp Image 2021-02-20 at 18.25.10

مشتریان چه می گویند؟؟